Onze scholen

SBO De Wijngaard, Barendrecht
SBO De Wijngaard, Barendrecht

SBO De Wijngaard, Barendrecht

SBO De Wijngaard is een school voor speciaal basisonderwijs. Dagelijks bezoeken meer dan 190 leerlingen onze school. Onze school heeft kinderen met zowel leer- als gedragsproblematiek. Zij worden opgevangen in JRK-groepen (kleuters), SBO-groepen en zogenaamde clustergroepen. Enkele kenmerkende woorden voor De Wijngaard zijn: Verbinden, ontspannen, ontwikkelen, verantwoordelijkheid en veiligheid. Samen de schouders zetten onder het werk is kenmerkend voor de collega's van De Wijngaard.

Zie voor meer informatie: www.dewijngaardsbo.nl.


SBO De Akker, Sliedrecht
SBO De Akker, Sliedrecht

SBO De Akker, Sliedrecht

De Akker is een school voor Speciaal basisonderwijs (SBO). Wij bieden onderwijs aan kinderen waarbij het leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat.  Kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag (cluster 4) bieden wij onderwijs in de reguliere groepen. Wij bieden ruimte voor kinderen die een onderwijs-zorgarrangement nodig hebben. Hierbij werken wij samen met verschillende partijen. Vanuit onze kernwaarden zorgen we ervoor dat we samen groeien en bloeien.

Zie voor meer informatie: www.sbodeakker.nl


SBO De Akker, Werkendam
SBO De Akker, Werkendam

SBO De Akker, Werkendam

De Akker is een school voor Speciaal basisonderwijs (SBO). Wij bieden onderwijs aan kinderen waarbij het leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat. Kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag (cluster 4) bieden wij onderwijs in de reguliere groepen. Wij bieden ruimte voor kinderen die een onderwijs-zorgarrangement nodig hebben. Hierbij werken wij samen met verschillende partijen. Voor jonge kinderen is er een speciale groep, dagbehandeling jonge kind. Vanuit zorg groeien deze kinderen naar het onderwijs toe. Vanuit onze kernwaarden zorgen we ervoor dat we samen groeien en bloeien.

Zie voor meer informatie: www.sbodeakker.nl


SBO ds. N.H. Beversluisschool, Gouda
SBO ds. N.H. Beversluisschool, Gouda

SBO Beversluisschool, Gouda

De Ds. N.H. Beversluisschool is een speciale school voor basisonderwijs waar kinderen van 4 tot 12 jaar leskrijgen. De school wordt bezocht door kinderen die om allerlei redenen niet meer naar een bassischool kunnen (leren en gedrag). Jonge kinderen komen ook via een MKD of soms een KDC de school binnen. Kinderen van 4 t/m 7 jaar bezoeken de JRK groepen (Jonge Risico Kinderen). Deze jonge leerlingen worden intensief begeleid en stromen na de JRK periode door naar het SBO, SO Gedrag (cl. 4), SO ZML of het regulier onderwijs. Heb jij hart voor (speciale) kinderen? Kun je hen veiligheid en structuur bieden? Schrijf dan gerust je (open) sollicitatie naar onze school!

Zie voor meer informatie: www.beversluisschool.nl


ZML De Rank, Barendrecht

Zie voor meer informatie: www.derankzml.nl

 


ZML De Rank, Sliedrecht
ZML De Rank, Sliedrecht

ZML De Rank, Sliedrecht

ZML De Rank is een school voor Speciaal Onderwijs (SO). Wij bieden op de kleinschalige locatie Sliedrecht onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar, met een ontwikkelingsachterstand. Onze leerlingen zijn zeer moeilijk lerend (ZML), ook meervoudig beperkte leerlingen zijn van harte welkom. We leren door samen doen en ervaren, in een veilige en vertrouwde omgeving. We zien het als uitdaging om elke leerling op zijn eigen niveau, zijn gekregen talenten te laten ontwikkelen. Met liefde, geduld en creativiteit mag De Rank hieraan bijdragen.

Zie voor meer informatie: www.derankzml.nl

 


SO De Rank, Dordrecht

Zie voor meer informatie: www.derankzml.nl


ZML Samuëlschool, Gouda

Zie voor meer informatie: www.samuelschoolgouda.nl