Vacature Logopedist(e)


Als je solliciteert als logopedist(e) geeft de leerkrachten ondersteuning op het gebied van taal en spraak. Je werkt met kleine groepjes leerlingen of je begeleidt de leerlingen individueel. Je hebt contact met ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten over het plan van aanpak. Samen met hen wil je de schouders onder de taal- en spraakontwikkeling zetten.


Algemene informatie:

 • De Akker en De Wijngaard zijn scholen voor speciaal basisonderwijs. Dit is onderwijs voor kinderen, die om de één of andere reden niet verder kunnen in het reguliere basisonderwijs;
 • SBO De Akker (Sliedrecht) heeft 8 groepen 115 leerlingen;
 • SBO De Akker (Werkendam) heeft 5 groepen en 54 leerlingen. In ons gebouw bevindt zich ook een DJK- en KDC-groep van Stichting De Schutse. Daar werken we veel mee samen;
 • SBO De Wijngaard (Barendrecht) heeft 14 groepen en 170 leerlingen;
 • Enkele kenmerkende woorden van de Akker en de Wijngaard zijn: structuur, uitgaan van wat een kind kan, respect, veiligheid enz

Wie ben je?

 • Je voelt je positief verbonden met de reformatorische identiteit van de scholen;
 • Je hebt oog en hart voor kinderen, waar de ontwikkeling en opvoeding niet vanzelf gaan;
 • Je hebt de HBO-opleiding 'logopedie' afgerond en je staat ingeschreven in het kwaliteitsregister;
 • Je wil samen met anderen je schouders zetten onder de ontwikkeling en begeleiding van onze leerlingen, met name op het gebied van lezen;
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring met spraak-taaldiagnostiek en de behandeling van de SBO-leerlingen;
 • Je hebt de vaardigheid om kinderen snel op hun gemak te stellen en beschikt over een flexibele houding;
 • Je hebt kennis van verschillende communicatiemethodes en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je wilt je als professional verder ontwikkelen.

Wat bieden wij?

 • Een werksfeer, waarbij aandacht voor en werken met elkaar als belangrijk wordt ervaren.
 • Waar nodig begeleiding en coaching, die we in overleg vorm zullen geven.
 • Enthousiaste collega's die voor je klaar staan.
 • Een functie in salarisschaal 9

Informatie over de vacatures:

 • De benoeming heeft een omvang van 4-8 uur m.b.t. SBO de Akker in Sliedrecht), ongeveer 12 uur m.b.t. SBO de Akker in Werkendam en 6 tot 8 uur m.b.t. SBO de Wijngaard in Barendrecht;
 • De benoeming op SBO de Akker (Werkendam) kan uitgebreid worden met 4-5 uur op de groep DJK en het KDC van stichting de Schutse;
 • Deze uren zijn goed te combineren tot één baan;
 • Je werkt met kinderen uit de verschillende groepen. Dat kan individueel of in groepjes;
 • Je werkt nauw samen met leerkracht van de groep;
 • In Werkendam werk je ook met kinderen van de groepen dagbehandeling jonge kind en kinderdagcentrum;
 • De benoeming is in eerste instantie een tijdelijke benoeming. 

Hoe ziet de procedure eruit?

Je bent hartelijk welkom voor een kennismakingsbezoek vooraf!

Na een positieve beoordeling van je sollicitatie, nodigen we je uit voor een gesprek met de directeur. Als we perspectief voor je binnen onze school en ons team zien, nodigen we je uit om een dag(deel) mee te lopen met een collega. Daarna wordt gezamenlijk een besluit genomen.

 

Je sollicitatiebrief met zakelijke en kerkelijke referenties en cv kun je tot uiterlijk zaterdag 18 januari 2020:

 • voor SBO de Akker (Sliedrecht/Werkendam) mailen t.a.v. dhr. M.W. Aarnoudse naar info@sbodeakker.nl
 • voor SBO de Wijngaard kun je mailen t.a.v. dhr. T.G. Hogendoorn naar admin@dewijngaardsbo.nl. Indien op alle vacatures wilt reageren, kun je je brief met cv naar één van bovengenoemde mailen.

 

Vragen?

Voor SBO de Akker (Sliedrecht) bij de directeur dhr. Marco Aarnoudse (06-24247520).

Voor SBO de Akker (Werkendam) bij de teamleider dhr. Martijn van Bokhoven (06-34736565).

Voor SBO de Wijngaard (Barendrecht) bij de directeur dhr. Theo Hogendoorn (06-83314444)